Homesharing

Rozvoj komunitní služby

Chceme umožnit rodičům dětí se zdravotním znevýhodněním sdílet péči a získávat prostor pro odpočinek, a to dlouhodobě udržitelným, a všestranně přínosným způsobem v přirozeném prostředí.

Group
Group
Group
Group
Group

Jaký řešíme problém?

Rodiče svým dětem se zdravotním znevýhodněním zajišťují nepřetržitou a často velmi náročnou péči, kterou je těžké skloubit nejen se zaměstnáním, ale také s péčí o další členy rodiny. Kapacity odlehčovacích služeb pro tyto rodiny jsou v České republice dlouhodobě nedostatečné a v mnoha regionech zcela nedostupné. Potřeby rodičů, jako je odpočinek, nebo fungování mimo povinnosti spjaté s péčí, zůstávají nenaplněny.*

Naše
strategie

Po pilotním zavádění homesharingu ve dvou organizacích a regionech rozšiřujeme myšlenku homesharingu do dalších šesti regionů a k dalším cílovým skupinám dětí s mentálním nebo kombinovaným postižením. Podpořené organizace získají prostředky v celkové výši 17,4 milionu korun a přístup k metodice i ucelenému odbornému vzdělávání vedenému našimi odbornými partnery, organizacemi Děti úplňku a Rodinné Integrační Centrum.

Všech šest podpořených organizací z úvodní fáze i dva odborní partneři jsou pak zapojeni do programu Akademie pro homesharing, jehož cílem je ve spolupráci s odborným partnerem Advokačním fórem Nadace OSF ukotvit službu na systémové úrovni.

Group
Group
Group

Program účastníkům nabízí

Vzdělávání

8 denní komplexní školení v metodě homesharing doplněné 12 školeními pro hostitele z podpořených organizací

Mentoring

Až 240 hodin individuálních konzultací se zkušeným mentorem pro každou organizaci

Finanční prostředky

Finanční zajištění zavádění homesharingu v organizaci až do výše 3 miliony korun

Akademie pro homesharing

Zaměření na přímou práci s rodinami a hostiteli v terénu jsme rozšířili o podporu činnosti organizací ve prospěch ukotvení homesharingu. Akademii tvoří série školení a workshopů, advokační konzultace a možnost poradit se s odborníky z různých oborů pod záštitou Advokačního fóra Nadace OSF. V zájmu toho, aby členové zapojených týmů měli na tyto aktivity potřebnou kapacitu, poskytujeme účastníkům programu volné finanční prostředky.

„Rodiny dětí s mentálním a kombinovaným postižením často postrádají odlehčovací služby z hlediska dostupnosti, ale i naplňování jejich konkrétních potřeb. Homesharing je založen na dlouhodobých vazbách a individualizovaném přístupu. Nenabízí jen praktickou pomoc, ale i skutečné vztahy. Program umožní zapojeným organizacím zavést homesharing v souladu s potřebami těchto rodin a zároveň otevře cestu k jeho systémovému ukotvení u nás.“

Eva Černá, Rodinné Integrační centrum a Klára Šrůtková, Děti úplňku

Group
Group

Kam dál?