Homesharing

Rozvoj komunitní služby

Chceme umožnit rodičům dětí se zdravotním znevýhodněním sdílet péči a získávat prostor pro odpočinek, a to dlouhodobě udržitelným, a všestranně přínosným způsobem v přirozeném prostředí.

Group
Group
Group
Group
Group

Jaký řešíme problém?

Rodiče svým dětem se zdravotním znevýhodněním zajišťují nepřetržitou a často velmi náročnou péči, kterou je těžké skloubit nejen se zaměstnáním, ale také s péčí o další členy rodiny. Kapacity odlehčovacích služeb pro tyto rodiny jsou v České republice dlouhodobě nedostatečné a v mnoha regionech zcela nedostupné. Potřeby rodičů, jako je odpočinek, nebo fungování mimo povinnosti spjaté s péčí, zůstávají nenaplněny.*

Naše
strategie

Po pilotním zavádění homesharingu ve dvou organizacích a regionech rozšiřujeme myšlenku homesharingu do dalších šesti regionů a k dalším cílovým skupinám dětí s mentálním nebo kombinovaným postižením. Podpořené organizace získají prostředky v celkové výši 17,4 milionu korun a přístup k metodice i ucelenému odbornému vzdělávání vedenému našimi odbornými partnery, organizacemi Děti úplňku a Rodinné Integrační Centrum.

Všech šest podpořených organizací z úvodní fáze i dva odborní partneři jsou pak zapojeni do programu Akademie pro homesharing, jehož cílem je ve spolupráci s odborným partnerem Advokačním fórem Nadace OSF ukotvit službu na systémové úrovni.

Group
Group
Group

Program účastníkům nabízí

Vzdělávání

8 denní komplexní školení v metodě homesharing doplněné 12 školeními pro hostitele z podpořených organizací

Mentoring

Až 240 hodin individuálních konzultací se zkušeným mentorem pro každou organizaci

Finanční prostředky

Finanční zajištění zavádění homesharingu v organizaci až do výše 3 miliony korun

Akademie pro homesharing

Zaměření na přímou práci s rodinami a hostiteli v terénu jsme rozšířili o podporu advokační i systémové práce 8 organizací ve prospěch ukotvení homesharingu. Cílem programu je vznik infrastruktury pro šíření homesharingu v ČR a posílení advokacie homesharingu na lokální i celostátní úrovni. Akademii tvoří série školení a workshopů, advokační konzultace a pravidelná pracovní setkání organizací pod záštitou Advokačního fóra Nadace OSF. V zájmu toho, aby členové zapojených týmů měli na tyto aktivity potřebnou kapacitu, poskytujeme účastníkům programu od dubna 2023 do prosince 2024 finanční prostředky až do výše 1,5 mil Kč na organizaci.

„Rodiny dětí s mentálním a kombinovaným postižením často postrádají odlehčovací služby z hlediska dostupnosti, ale i naplňování jejich konkrétních potřeb. Homesharing je založen na dlouhodobých vazbách a individualizovaném přístupu. Nenabízí jen praktickou pomoc, ale i skutečné vztahy. Program umožní zapojeným organizacím zavést homesharing v souladu s potřebami těchto rodin a zároveň otevře cestu k jeho systémovému ukotvení u nás.“

Eva Černá, Rodinné Integrační centrum a Klára Šrůtková, Děti úplňku

Group
Group

Kam dál?