Eduzměna

Vzdělávání pro 21. století

Chceme, aby děti chodily do školy rády a odcházely z ní připraveny na výzvy a příležitosti 21. století.

Group
Group
Group
Group
Group

Jaký řešíme problém?

Systém vzdělávání neodráží požadavky současného světa. Dle výzkumů žáci často neradi chodí do školy, nezapojují se a neodnášejí si znalosti a dovednosti, které by mohli uplatnit v praxi. Sami školy a pedagogové nemají prostor a prostředky na to, aby situaci změnili. *

Naše
strategie

Spojili jsme se s dalšími organizacemi a nadacemi a společně založili Nadační fond Eduzměna, který si klade za cíl fungovat jako platforma zástupců soukromého, neziskového i státního sektoru a podporovat systémové změny ve vzdělávání. Věříme, že jedině široká spolupráce napříč sektory a dlouhodobá vize je cesta, jak přispět k dosažení cíle.

Group
Group
Group

Jak Eduzměna funguje?

Spolupráce sektorů

4 zakládající nadace, 8 odborných partnerů a další konzultanti, spolupráce se státní správou, podpora firemních donorů

Zapojení na všech úrovních

Zapojení všech, kterých se vzdělávání týká, od dětí a jejich rodičů přes učitele, vedení škol až po zřizovatele

Regionální pilotáž

Konkrétní 5-letý pilotní program na Kutnohorsku s cílem otestovat model regionální podpory
„Představte si, že své dítě dáte do nejbližší školy a budete vědět, že je stejně dobrá jako kterákoliv jiná ve vašem okolí. Nereálné? My věříme, že to v rámci pilotáže na Kutnohorsku zvládneme zařídit. Společně se školami a partnery vytváříme systémovou podporu, která povede k tomu, aby v každé škole učitelé dokázali rozvíjet potenciál dětí, snižovat nerovnosti a učit tak, aby se děti do školy těšily.“
Zdeněk Slejška, ředitel Eduzměny
Group
Group

Kam dál?