Další vzdělávací projekty

Proč vzdělávání pro 21. století?

Podpora vzdělávání byla součástí aktivit Nadačního fondu Avast od samého počátku a Abakus jako nástupnická organizace na ně přirozeně navazuje. Uzavíráme partnerství s projekty a organizacemi, které usilují o to, aby systém výuky odrážel potřeby současného rychle se měnícího světa. To je pro nás vzdělávání pro 21. století.
Group
Group
Group
Filmový festival Jeden svět

Jeden svět je mezinárodní festival dokumentárních filmů věnovaných problematice lidských práv, které považujeme za důležitou součást všeobecného vzdělání. Díky našemu partnerství se mohou zásadní snímky z celého světa dostávat k širšímu publiku.

Organizace Otevřeno

Otevřeno se zaměřuje na zlepšování vzdělávacího systému přímo zevnitř pedagogických fakult. S našimi financemi a konzultační pomocí tým Otevřena realizoval grantovou výzvu s cílem podpořit na pedagogických fakultách projekty nad rámec základních studijních programů, které se propíší do každodenní výuky žáků a studentů na všech stupních škol.

Organizace Učitel naživo

Učitel naživo je unikátní vzdělávací program pro budoucí učitele a ředitele škol. Věříme, že právě podpora a pozornost věnovaná lidem, kteří chtějí učit a působit v oblasti vzdělávání, je pro úspěch celého systému vzdělávání klíčová, a proto podporujeme její provoz.

Projekt Jeden svět na školách

Jeden svět na školách je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. I díky naší podpoře přináší do stále více škol prostřednictvím filmů, diskusí a výukových aktivit důležitá témata lidských práv, moderních československých dějin a mediální gramotnosti.

Vzdělávací programy Centra DOX

Centrum současného umění DOX je galerie propojující výtvarné umění, architekturu, design a vzdělávání. Díky našemu partnerství zde vznikla stálá expozice Datamaze zaměřená na digitální a datovou gramotnost s bohatým doprovodným programem.

Metodiky pro výuku s Konsent

Konsent se soustředí na boření mýtů kolem sexuálního násilí a jeho prevenci prostřednictvím osvěty v řadě forem. V rámci našeho partnerství podporujeme projekt zaměřený na rozvoj sexuální výchovy na školách v podobě přípravy metodik a školení vyučujících.

Group
Group
Group
Group
Group

Kam dál?