Akcelerátor osamostatňování II

Samostatný život mladých dospělých se zdravotním znevýhodněním

Chceme mladým dospělým se zdravotním znevýhodněním a jejich rodinám usnadnit cestu k osamostatnění prostřednictvím podpory otestování a rozvoje různých metod a přístupů.

O tom, jak probíhal první běh programu (2022–2023) a co se osvědčilo, se můžete dočíst ve sborníku realizovaných aktivit.

Group
Group
Group
Group
Group

Jaký řešíme problém?

Většina rodičů dětí se zdravotním znevýhodněním má ohledně svých potomků nejasné výhledy. Na 60 % z nich uvedlo, že se velmi obává chvíle, kdy už o dítě nebude moci pečovat. Jen 23 % si myslí, že péče pravděpodobně skončí tím, že ji již dítě nebude potřebovat.*

První běh programu ukázal, že bariérou v osamostatňování je nedostupnost služeb, nedostatek vhodného bydlení, ale také nepřipravenost pečující rodiny pustit své dospělé dítě se zdravotním znevýhodněním do samostatného života.

Naše
strategie

Věříme, že existuje celá řada metod a přístupů, které mohou mladým dospělým a jejich rodinám usnadnit proces osamostatnění. Na základě zkušeností z prvního běhu programu z let 2022 a 2023 víme, že rodiče i mladí dospělí oceňují přínos svépomocných rodičovských skupin, peer rodičů a osob se zdravotním znevýhodněním či pobytů zaměřených na osamostatňování. Významně pomáhají tréninkové byty i možnost využít služeb case manažera nebo psychologa.

Ve spolupráci s naším odborným partnerem Českým centrem fundraisingu nyní podporujeme dalších 12 organizací v testování přístupů vedoucích k usnadnění osamostatňování mladých dospělých se zdravotním znevýhodněním a ve společné diskuzi o bariérách a systémových změnách, které by napomohly procesu osamostatňování a jejich samostatnému životu.

Group
Group
Group

Program účastníkům nabízí

Finanční zdroje

Každá z 12 podpořených organizací získala finanční prostředky ve výši až 750 tisíc korun na rozvoj vybraných metod a přístupů. Mezi organizace bylo rozděleno 8,3 milionu korun.

Workshopy a mentoring

Organizace absolvují společné workshopy pokrývající témata jako udržitelné vedení projektu a jeho financování i měření dopadu, a také 10 hodin individuálního mentoringu.

Systémové změny

Doprovodný program zahrnuje také networking a společné hledání vhodných systémových změn, měření dopadu i udržitelnost realizovaných aktivit.

Zúčastněné organizace

„První běh ukázal, že podporou různých přístupů lze přispět k osamostatňování mladých lidí, aby oni i jejich rodiny mohli žít běžný život. Tušíme, že nehrajeme ještě ani o školní pohár, ale věříme, že osamostatňování je olympijská disciplína budoucnosti, a proto ho dál podporujeme.“

Kateřina Kotasová, programová manažerka nadačního fondu Abakus

Group
Group

Kam dál?